اخذ کارت بازرگانی

 

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در حقیقت گواهی ای است که به شکل حقیقی (شخصی) و حقوقی (شرکتی) توسط اتاق بازرگانی ایران صادر می شود.بر مبنای آن شخص دارنده ی کارت اجازه دارد به واردات و صادرات کالا مبادرت کند.

صدور کارت بازرگانی زمانی انجام می شود که متقاضی دارای واجد شرایط باشد.بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی خود بایستی،نام موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت کند.

انواع کارت بازرگانی

1- کارت بازرگانی اشخاص حقیقی: این نوع کارت  برای خود شخص بازرگان صادر می شود و بر اساس آن مجوز دارد تا به صادرات و واردات کالای خود مبادرت کند.

2- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی: این نوع کارت برای موسسات و شرکت های ثبت شده در دفتر ثبت جاری صادر می شود.

 

انواع کارت بازرگانی بر اساس فعالیت

1- کارت بازرگانی تجاری: دارنده این نوع کارت مجوز دارد تا فعالیت های زیر را انجام دهد

- ثبت سفارش و ترخیص کالا

- واردات از مناطق آزاد

- مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

- صادرات هر نوع کالاهای مجاز

2- کارت بازرگانی خدماتی: این کارت برای اشخاص حقوقی بر اساس خدماتی که ارائه می دهند صادر می شود.تنها بر اساس فعالیت خود می توانند کالا وارد کنند.

3- کارت بازرگانی موردی: با این کارت شخص می تواند تنها برای یک بار کالای خود را ترخیص کند.

4- کارت بازرگانی تولیدی یا صنعتی: بر اساس این کارت بازرگانی شخص حقوقی ای قصد دارد کالایی را تولید کند می تواند تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز خود را وارد کند و پس

از تولید کالای خود آن را صادر کند.

 

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 

- داشتن سن حداقل 21 سال تمام

- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفراز دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید ازیکی از وزاتخانه های تولیدی

- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

- داشتن حساب جاری دریکی از شعب بانک های داخلی

- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی

- نداشتن محکومیت موثر کیفری

  • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

 

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی

 

- داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه

- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

  • عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

 

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

 

- مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.

- مدیر عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.

  • مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه
  •  
  • گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
  •  

شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

عدم ورشکستتگی به تقصیر، داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت( ملکی یا استیجاری)، داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه ثبتی

 

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

مدارک لازم جهت صدور کارت بازرگانی

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی

 

- درخواست صدور کارت بازرگانی

- تصویر مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)

- تصویر کارت ملی

-تکمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (فارسی و انگلیسی)

- اصل و تصویر فرم بانک مبنب بر حسن اعتباربانکی

تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرف ها و تصویر کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرف ها مبنی برتایید سابقه تجاری بیش از 3 سال ( دارندگان مدارک دانشگاهی و

همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)

- اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی

- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.

- اصل و تصویر گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها

- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه

- 5 قطعه عکس 4*3

- تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی (2 سری)

- تصویر کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای اقایان

- تصویر از تمامی صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه محضری محل کار

  • اصل و تصویر فیش های واریزی مربوطه

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقوقی

 

- تکمیل 3 برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق

- تکمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی

- اصل و تصویر فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی

- تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

- تصویر کارت ملی

- اصل وتصویر فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفار اسناد رسمی

- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تایید اداره ثبت رسیده باشند

- اصل و تصویر گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها

- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه

- چهار قطعه عکس 4*6

- تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام)

- تصویر کارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان

  • -کپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل کار

 

 

 

فرآیند اخذ کارت بازرگانی  موسسه ثبت شرکت و برند کلهر

فرایند اخذ کارت بازرگانی

مشاوره رایگان دریافت کنید

همکاران ما در تیم مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

Whatsapp

Whatsapp

بستن