تأیید صلاحیت پیمانکاری

 

تایید صلاحیت پیمانکاری

در راستای ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور.طبق ایین نامه ایمنی امور پیمانکاری که توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین گردیده.کلیه پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخذ نمایند.

کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تایید شده باشد.

 

ضرورت صلاحیت پیمانکاری

از آنجایی که ایین نامه های حفاظت فنی و بهداشت لازم الاجرا می باشد.ضمن برخورد قانونی با پیمانکار متخلف، از ادامه فعالیت این قبیل پیمانکاری در پروژه در دست اجرا نیز از طریق مراجع قضایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.بدیهی ایت در صورت وقوع حادثه ناشی از کار می توان بخشی از مسئولیت وقوع حادثه را متوجه کارفرمای محترم نماید.

 

مدارک مورد نیاز

نشان پستی دفتر مرکزی پیمانکاری به همراه کد پستی معتبر

شناسنامه مدیر عامل(اسکن تمام صفحات)

کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت (اسکن پشت و رو)

 آگهی تاسیس شرکت

اساسنامه شرکت

آگهی اخرین تغییرات

صفحه ی اول قراردادهای چهارسال اخیر

 لیست تجهیزات حفاظت ایمنی

گواهی صلاحیت مسئول ایمنی اخذ شده از واحد بازرسی کار اداره تعاون، کار و رفاع اجتماعی استان (کارفرما می تواند برای بکارگیری مسئول ایمنی، فرد واجد شرایط را به اداره کل کار استان مربوطه جهت اخذ گواهی صلاحیت مسئول ایمنی معرفی کند)

آخرین لیست های بیمه کارگاه

گواهینامه های دوره آموزش ایمنی کارگری

گواهینامه دوره آموزشی کارفرمایی (یکی از اعضا هیات مدیره ترجیحا مدیر عامل)

سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی دارای اعتبار با کدرهگیری

 

شرایط تمدید

گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری دارای 2 سال اعتبار از تاریخ صدور می باشد.بعد از اتمام اعتبار گواهی،پیمانکار می تواند تا 60 روز قبل از انقضایی تاریخ پایان گواهینامه اقدام به تمدید کند.

 

آیین نامه و دستورالعمل

 

(برای دریافت هریک از موارد زیر کافی است روی عنوان مورد نظر یکبار کلیک کنید)

 

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار اموزان

شیوه نامه جامع آموزشی ایمنی پیمانکاران

 

 

 

 

مشاورین موسسه ثبت کلهر

 

 

مشاوره رایگان دریافت کنید

همکاران ما در تیم مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

Whatsapp

Whatsapp

بستن