ثبت شرکت

شرکت چیست؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت میتوانند توانایی های خود را اعم از سرمایه،تخصص و ارتباطات در کنار یکدیگر قرار دهند که مجموع ای توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهار چوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکت ها نوع خاصی از این قراردادها هستند. که هر کدام از انواع شرکت ها شامل(بامسئولیت محدود،سهامی خاص،سهامی عام،تضامنی ...)چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین ما بین شرکا و اشخاص ثالث(خارج از شرکت) را بیان می دارد.

نکته؛ انواع دیگر شرکت شامل شرکت های نسبی،مختلط غیر سهامی  ،مختلط  سهامی ، تعاونی میباشد که هرچند در قانون تجارت پیش بینی گردیده اما معمولا متقاضیان این شرکت ها را به ثبت نمی رسانند لذا لزومی جهت تعریف آنها نیست.

موسسه چیست؟

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور غیر تجاری مشغول هستند و برخلاف شرکت ها جنبه تجارتی ندارند.موسسات غیر تجاری به دو قسم می باشند.

انتفاعی و غیر انتفاعی

مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشند و موسسات غیر انتفاعی جهت تقسیم منافع و سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها،اتحادیه ها،احزاب و دستجات سیاسی و NGO میباشند. جهت ثبت موسسات غیر انتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات اخذ گردد.

تعریف شرکت به زبان ساده

در این صورت از مزایای ثبت شرکت برخوردار می شود و با استفاده از ساختار و ارکان یک شرکت امکان مدیریت آن ساده تر می شود.

انواع شرکت ها

شرکت ها کلا به دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم می شوند.

1- شرکت های تجاری

شرکت های تجاری مشمول قانون تجارت می شوند و به محض ثبت، از شخصیت و ماهیتی حقوقی برخوردار می شوند و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. این شرکت ها خود به 7 دسته تقسیم می شوند.

1-1) شرکت سهامی (سهامی خاص و عام)

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد.

شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم میشود.

برای ثبت شرکت سهامی عام و ثبت شرکت سهامی خاص در قزوین و یا ثبت شرکت در کل ایران با ما تماس بگیرید .  

شرکت سهامی عام چیست؟

موسسین این نوع شرکت قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.در حقیقت سهام شرکت های سهامی عام، در بازار بورس اوراق بهادار به فروش می رسد.اغلب زمانی ثبت شرکت سهامی عام نیاز می شود که بخواهیم در پروژه های بزرگ عمرانی،صنعتی یا کشاورزی شرکت کنیم.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

الف) مدارک لازم جهت کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس،از مرجع ثبت شرکت ها

1- دو نسخه طرح اضهارنامه ی شرکت سهامی عام

2- دو نسخه طرح اساسنامه ی شرکت سهامی عام

3- دو نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی

4- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه، توسط موسسین

5- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی موسسین

ب) مدارک لازم جهت تاسیس

1- دو نسخه اظهارنامه

2- دو نسخه اساسنامه

3- دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین

4- دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره(تعداد مدیران،حداقل 5 نفر می باشد)

5- آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه ی تعیین شده

6- فتوکپی شناسنامه مدیران(در مورد اشخاص حقیقی، ارائه برگ نمایندگی الزامی است)

7- گواهی بانکی مبنی بر واریز 35% سرمایه ی شرکت

8- ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

شرکت سهامی خاص چیست؟

سهام در شرکت های سهامی خاص قابل داد وستد در بورس اوراق بهادار نیست.هنگام تشکیل چنین شرکتی باید 35 درصد سرمایه دربانک سپرده گذاری شده باشد.در شرکت های سهامی خاص همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هریک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

تفاوت شرکت های سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود، اینجا کلیک کنید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1- دو برگ اظهارنامه ی تکمیل شده ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران

2-دو جلد اساسنامه   شرکت سهامی خاص و امضا ذیل صفحات آن توسط کلیه ی سهام داران

3- دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین که به امضای سهام دران و بازرسین رسیده باشد

4- دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع ، رسیده باشد.

5- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی سهام داران و بازرسین

6- ارائه گواهی پرداخت حداقل35% سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آنجا باز شده است.در صورتیکه مقداری از سرمایه ی شرکت،آورده غیر نقدی(اموال منقول و غیر منقول) ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول ،جز سرمایه ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه ی اصل سند مالکیت ،ضروری است.

7- ارائه ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

2-1) شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود حداقل با 2 شریک قابلیت ثبت دارد.حداقل سرمایه 100 هزارتومان در نظر گرفته شده است.مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ، نا محدود است.

مگر اینکه در اساسنامه   ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.در این نوع شرکت برخلاف شرکت تضامنی،مسئولیت هریک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است.یعنی در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشدتنها سرمایه سهامداران خود را از اموال شرکت مطالبه کنند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود

2- دو برگ شرکت نامه

3- دو نسخه از اساسنامه

4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره

5- فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

ثبت شرکت تضامنی

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود در قزوین و یا ثبت انواع شرکت در تمام شهرهای ایران با ما تماس بگیرید .  

3-1) شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

تضامنی یعنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی شرکت کافی نباشد،هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت خواهد بود،بنابراین در این شرکت ها تمام شرکا مسئول تعهدات شرکت هستند، چه در انجام معاملات شخصاً مداخله داشته باشند یا نداشته باشند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

1- دو برگ تقاضانامه

2- دو برگ شرکت نامه

3- دو نسخه اساسنامه

4- فتوکپی شناسنامه شرکا

شرکت مختلط غیر سهامی

4-1) شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که از دو یا چند نفر شریک تشکیل می شود.ولی نوع حقوق و مسئولیت شرکاء یکسان نیست.درثبت شرکت مختلط غیر سهامی عده ای از شرکا تضامنی بوده و عده ای با مسئولیت محدود می باشند .

همچنین بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شرکاء ضامن مسئول اداره امور شرکت هستند و شرکاء با مسئولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته و فقط حق نظارت بر شرکت را دارند.در واقع در چنین شرکتی عده ای سرمایه می گذارند و عده ای عمل می کنند.مثلا کسی اختراعی دارد و برای ساخت و تولید انبوه اختراع نیاز به سرمایه دارد،ولی نمی خواهد اختراع مزبور به فروش برسدیا آن را در شرکتی بگار ببرند.

که اداره آن بر عهده او نیست و درمقابل عده ای سرمایه دار که به آینده اختراع امیدوارند حاضرند سرمایه گذاری بکنند.بدین ترتیب با ثبت شرکت مختلط غیر سهامی که مخترع شریک ضامن خواهد بود ،اداره امور شرکت را برعهده میگیرد و صاحبان سرمایه با سرمایه گذاری در شرکت دارای حق نظارت به عملیات شرکت می گردند، بدون انکه در امور دخالت داشته باشند.

مدارک لازم برای شرکت مختلط غیر سهامی برای ثبت

1- یک نسخه   شرکت نامه

2- یک نسخه   اساسنامه  

3- اسامس شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

5-1) شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است بین دو یا چند شریک تشکیل می شود.یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شرکای ضامن هستند.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها به صورت سهام درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شرکای ضامن کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.در نام شرکت باید عبارت شرکت مختلط ذکر شود و لا اقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1- یک نسخه شرکت نامه

2- یک نسخه مدق از اساسنامه

3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لا اقل ثلث از آن سرمایه

5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در مواد 40،41 و 44

6- نوشته ای با امضای مدیر شرکت که بیان کننده تعهد پرداخت کل سرمایه نقدی شرکایی ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های نقدی

شرکت نسبی

6-1) شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری با نامی مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود.مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یکی از شرکاء باید ذکر شود، در صورتی که اسم شرکت شامل بر اسامی تمام شرکاء نباشد؛ اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارتی از قبیل (و شرکا) و ( و برادران) ضروری است.

مدارک شرکت نسبی برای ثبت:

1- یک نسخه    شرکت نامه

2- یک نسخه   اساسنامه(اگر باشد)

شرکت تعاونی تولید و مصرف

7-1) شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی حداقل با 7 نفر عضو می تواند تاسیس شود که شرایط قانونی را برای عضویت در شرکت های تعاونی داشته باشند.از جمله تابعیت ایرانی،نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر و در شرکت های تعاونی مشابه عضو نباشد.شرکت تعاونی توسط هیئت موسس تاسیس می شود و پس از آن از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت می کنند.

انواع شرکت تعاونی از لحاظ فعالیت

1- شرکت تعاونی تولید؛ شرکتی است به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ،دامداری،دامپروری،پرورش و صید ماهی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری، روستائی،عضایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و مجموعاً یک واحد تولیدی را در آن اداره می نمایند.

2- شرکت تعاونی توزیع؛ شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا،مسکن،خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء فعالیت می نمایند.آن دسته از شرکت های مه تواما تولیدی و توزیعی باشند را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

1- شرکت تعاونی عام؛ شرکتی است که عضویت برای همه ازاد است، تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود.

2- شرکت تعاونی خاص؛ شرکتی است که عضویت برای گروه خاصی مانند کارگران، دانشجویان،کشاورزان، زنان، پزشکان،وکلای دادگستری، اعضا هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ( هر کدام 4 نسخه)

1- صورت جلسه ی تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

2- اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3- درخواست کتبی ثبت

4- طرح پیشنهادی وارائه ی مجوز وزارت تعاون

5- رسید پرداخت مقدار لازم التادیه ی سرمایه

6- مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده ی 32)

7- موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ی ماده ی 51)

8- مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

ثبت شرکت مدنی

2- شرکت مدنی

شرکت های مدنی یا مشارکت مدنی تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند یعنی چند شریک با سرمایه نقدی و غیر نقدی جمع می شوند و با هم مشارکت می کنند.در این حالت مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد وامور به صورت مشارکتی اداره می گردد.

مراحل ثبت شرکت در موسسه ثبت شرکت و برند کلهر

1.  ارائه مشاوره حضوری یا تلفنی 

2. تکمیل مدارک

(بــــرای شــــروع کار باید کپــــی مدارک شــــناسایی و ســوء پیشـــینه نفرات جهـــت شـــروع فــــرآیند ثبت شرکت برای کارشناسان ثبت کلهر ارسال شود)

3. انتخاب نام شرکت

(در این مرحله شما با کمک مشاوران ما 5 نـــام انتخابی خود را انتخاب میکنید، این اسامی باید حداقل 3 سیلابی و فارسی باشند)

4. تنظیم مدارک

(این مرحله شامل تنظیم مدارک ثبتی شامل اساسنامه،اظهارنامه،شرکت نامه، تقاضانامه و صورتجلسه می باشد.این مرحله کاملا تخصصی است و توسط کارشناسان ثبت کلهر انجام می گردد)

5. امضاء مدارک

(بعد از تنظیم مدارک ثبتی توسط کارشناسان ما وثبت در سامانه ثبت این مدارک باید توسط اعضای شرکت جهت ارسال به اداره ثبت امضاء شوند)

6. ارسال مدارک به اداره ثبت

( مدارک امضاء شده ثبتی بعلاوه سوء پیشینه نفرات به اداره ثبت ارسال می گردد)

7. دریافت آگهی

( پس از ارسال مدارک و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها آگهی تاسیس شرکت صادر می گردد)

 

 

مشاوره رایگان دریافت کنید

همکاران ما در تیم مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

Whatsapp

Whatsapp

بستن