انجام امور دارایی

امور مالیاتی

طبق قانون تجارت پس از ثبت و راه اندازی شرکت یا موسسه باید جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی مربوط به محل محل فعالیت خود،اقدام نمود.شرکت تا 2 ماه پس از تاسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و واریز هزینه ابطال تمبر سرمایه (مالیات سرمایه) می باشد.تشکیل پرونده دارایی به معنی معرفی خود به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالک یا موسس یک شرکت است.این معرفی به معنای همکاری در پرداخت مالیات اشخاص حقوقی به دولت می باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی

1- اصل و کپی اساسنامه شرکت

2- اصل و کپی آگهی تاسیس

3- اصل و رونوشت روزنامه رسمی

4-اصل و رونوشت شرکت نامه

5- اصل و کپی تقاضانامه و یا اظهارنامه ثبت شرکت ها

6- اصل و کپی آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

7- اصل و کپی شناسنامه (صفحه اول) و کارت ملی اعضای هیات مدیره

8- کپی قبض تلفن محل شرکت

9- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محضری و یا با کد رهگیری به نام شرکت

10- اصل گواهی امضای صاحبان امضای شرکت که به تایید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد

11- تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

12- اصل رسید واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی

13- اصل و کپی کارت بازرگانی (در صورتی که کارت بازرگانی دارند)

14- اصل و کپی مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه (در صورت دارا بودن)

15- اصل و کپی پروانه بهره برداری ( در مورد معادن پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج در صورت وجود)

 

امورمالیاتی

چه افرادی مشمول مالیات هستند؟

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهای که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

5- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهای که در ایران تحصیل می نماید.

چه کارهایی برای امور مالیاتی خود باید انجام بدهیم؟

1- تنظیم دفاتر قانونی

2- تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی

3- انجام کلیه امور حسابداری شرکتها

4- دفاع مالیاتی

5- معافیت مالیاتی

در موارد زیر درآمد مشمول جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی معین خواهد شد:

1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان ، به اداره امور مالیاتی ارائه نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود(دفتر مرکزی شرکت) خودداری نماید.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات از نظر اداره امور مالیاتی به هر دلیل غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و مورد قبول نباشد.در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی به شکل کتبی به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع گردد.مودی باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ارائه توضیح کتبی اقدام نماید.در غیر اینصورت هیات فوق الذکر ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام می کند تا بر اساس آن اقدام گردد.در مواردی که هیات نظارت اداره امور مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد پذیرش قرار نمی دهد،باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

نکته: هرگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود، امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد،اداره امور مالیاتی در این شرایط درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ،تعیین می کند و در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت مالیات این درآمد از طریق علی الراس مشخص شده و به مبلغ مالیات مربوط به مابقی درآمد افزوده می گردد.

جهت دریافت مشاوره  امور مالیاتی با شماره 09127874947  تماس بگیرید

 

 

 

مشاوره رایگان دریافت کنید

همکاران ما در تیم مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

Whatsapp

Whatsapp

بستن