پلمپ دفاتر تجاری

 

کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای نگهداری و اظهار هزینه ها و درآمدهای روزانه ،هفتگی و ماهانه نیازمند دفاتر حسابداری  برای وارد کردن حسابهای خود به این دفاتر هستند.

دفاتر پلمپ بصورت دفتر کل و دفتر روزنامه که در قطعات 50-100-200 برگی می باشد.

دفتر روزنامه چیست؟

در این دفتر ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد خواهد شد.در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفهات مخصوص آن ثبت می شود.

(کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود)

دفتر کل چیست؟

دفتری است که در آن ریز هزینه های دفتر روزنامه به صورت هفتگی در آن وارد می شود دفاتر روزنامه و کل به صورت سالیانه در سال جاری آن سال و سال بعد اخذ می شوند که در سال مالی هر شرکت این دفاتر تکمیل می شود.

دفاتر دارایی چیست؟

دفتر دارایی دفتری است که باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و اینکار بادی تا 15 فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دفاتر کپیه چیست؟

دفتر کپیه ،دفتری است که تاجر باید کلیه مرسالات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

چرا پلمپ دفاتر ؟

دفاتر روزنامه و کل (دفاتر پلمپ) به  دلیل اینکه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پلمپ می شوند به دفاتر پلمپ معروف هستند.

زمان اخذ دفاتر پلمپ ؟

زمان اخذ دفاتر پلمپ شرکت ها و موسسات تازه تاسیس توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری همان شهر به صورت پیش فرض فعال می باشد و فقط باید تکمیل را انجام دهد و اوراق مربوطه را به اداره ارسال کرد.

در شرکت های که از زمان تاسیس آن ها یک سال میگذرد باید دفاتر سال  بعدرا تا پایان اسفند ماه سال قبل اخذ و پلمپ نمود.

برای مثال برای پلمپ دفاتر سال 1398 که از اول فروردین ماه شروع می شود،باید نهایتا تا 29 اسفند 1397 اقدام شود.در غیر اینصورت دفاتر مالی آنها مردود شناخته شود و مالیات آنها به جای خود اظهاری به صورت علی الارس محاسبه شود.در این شرایط شخص هیچگونه ادعایی در خصوص مبلغ درآمد  و... نمی تواند  داشته باشد.

موارد استفاده از دفاتر پلمپ؟

دفاتر پلمپ جهت ارائه به اداره مالیات بابت اظهارنامه مالیاتی و اتاق بازرگانی جهت اخذ کارت بازرگانی و در صورت بروز اختلاف بین شرکاء و سهامداران و تجار ارائه به دادگاه برای حل اختلاف فی مابین تجار مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا شرکت ها یی که فعالیت ندارند احتیاج به دفاتر پلمپ دارند؟

بله کلیه شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها حتی اگر فعالیت نداشته باشند احتیاج به دفاتر پلمپ شده دارند.و در صورت نداشتن فعالیت مالی دفاتر را خالی به اداره مالیات ارسال می کنند و یا به عبارتی اظهارنامه صفر اعلام می کنند.

مدارک لازم پلمپ دفاتر تجاری حقوقی

  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیرهء
  • کپی مدارک شرکت از جمله روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیات مدیره و حق امضاء
  • وکالتنامه امضاء شده با امضاء صاحب امضاء شرکت
  • مهر شرکت

مدارک لازم پلمپ دفاتر تجاری حقیقی

  • کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  • کپی مدارک دال بر فعالیت و یا مجوز های فعالیت شخص حقیقی (کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی)
  • وکالتنامه امضاء شده با امضاء صاحب امضاء شرکت


پلمپ دفاتر

مشاوره رایگان دریافت کنید

همکاران ما در تیم مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

Whatsapp

Whatsapp

بستن